Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

HueTri@yahoo.comLăng Nghiêm Chánh Văn (phần 1) (2004)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là phần 1 của loạt pháp thoại, được chia ra làm hai, mang chủ đề LĂNG NGHIÊM CHÁNH VĂN do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: HueTri@yahoo.com
Date: 2004
Keywords: Su Ba; Hai; Trieu; Am; Lang; Nghiem; Chanh; phan 1; Van; chua; Duoc; Su; chuaduocsu.org; thuyet; phap; am; mp3; Phat; Adida; A Di Da; Tinh; Do

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Whole Item FormatSize
[generated M3U] M3U Stream 
[generated VBR MP3 ZIP] VBR MP3 ZIP Stream 
Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
LNCV001 - Khai kinh 724.0 KB 
485.1 KB 
11.0 KB 
LNCV002 - Thay noi ly do 1.2 MB 
900.4 KB 
12.9 KB 
LNCV003 - Bai Tua 4.6 MB 
3.4 MB 
9.4 KB 
LNCV004 - Bai Tua (tt1) 5.2 MB 
3.9 MB 
9.3 KB 
LNCV005 - Bai Tua (tt2) 6.8 MB 
5.2 MB 
8.1 KB 
LNCV006 - Bai Tua (tt3) 8.3 MB 
6.3 MB 
11.5 KB 
LNCV007 - Phat phong hao quang 4.3 MB 
3.2 MB 
10.0 KB 
LNCV008 - CHANH TONG - Kien Dao 3.7 MB 
2.8 MB 
10.7 KB 
LNCV009 - Nguyen do thuong tru va luan chuyen 7.0 MB 
5.3 MB 
8.4 KB 
LNCV010 - Giang chu Vo Thuong Bo De 10.9 MB 
8.3 MB 
10.6 KB 
LNCV011 - Bay lan tim tam 5.7 MB 
4.4 MB 
9.3 KB 
LNCV012 - Bay lan tim tam (tt) 7.4 MB 
5.6 MB 
8.9 KB 
LNCV013 - Chi ro vong tam 2.5 MB 
1.8 MB 
11.7 KB 
LNCV014 - Dich chi vong tam 5.5 MB 
4.1 MB 
9.8 KB 
LNCV015 - Hai can ban 7.8 MB 
5.9 MB 
9.5 KB 
LNCV016 - Su chu noi 6.8 MB 
5.1 MB 
10.0 KB 
LNCV017 - Chung trinh bay 9.6 MB 
7.2 MB 
11.5 KB 
LNCV018 - Nay ong muon biet... 12.0 MB 
9.0 MB 
11.1 KB 
LNCV019 - Phan biet chan vong 5.7 MB 
4.3 MB 
11.2 KB 
LNCV020 - Su chu noi 2.5 MB 
1.8 MB 
12.3 KB 
LNCV021 - Tiep giang bai 978.0 KB 
693.6 KB 
12.2 KB 
LNCV022 - Neu ong quyet chap... 7.2 MB 
5.4 MB 
10.3 KB 
LNCV023 - Khai tri kien Phat 2.1 MB 
1.5 MB 
12.2 KB 
LNCV024 - Anan va dai chung 3.4 MB 
2.5 MB 
12.2 KB 
LNCV025 - Su chu noi 3.4 MB 
2.5 MB 
12.1 KB 
LNCV026 - KHAI TRI KIEN PHAT - Kien tinh la tam linh giac 3.1 MB 
2.3 MB 
10.6 KB 
LNCV027 - Kien tinh bat dong 9.2 MB 
7.0 MB 
11.6 KB 
LNCV028 - Kien tinh bat dong (tt) 5.3 MB 
4.0 MB 
9.5 KB 
LNCV029 - Kien tinh bat diet 1.9 MB 
1.4 MB 
12.1 KB 
LNCV030 - Kien tinh vien man 7.9 MB 
5.9 MB 
8.8 KB 
LNCV031 - Kien tinh vo sanh 5.5 MB 
4.1 MB 
9.8 KB 
LNCV032 - Kien tinh vo sanh (tt) 4.9 MB 
3.7 MB 
9.2 KB 
LNCV033 - Con dung duyen tam... 3.9 MB 
2.9 MB 
10.6 KB 
LNCV034 - On lai 2 can ban 6.0 MB 
4.6 MB 
9.3 KB 
LNCV035 - Cho toi tat ca phan biet... 6.1 MB 
4.6 MB 
10.8 KB 
LNCV036 - Anan, dai giang duong... 3.9 MB 
2.9 MB 
11.9 KB 
LNCV037 - Kien tinh chan nga 2.8 MB 
2.1 MB 
12.2 KB 
LNCV038 - Kien tinh tuy duyen bat bien 6.6 MB 
4.9 MB 
11.1 KB 
LNCV039 - Kien tinh bat nhi 3.1 MB 
2.3 MB 
12.1 KB 
LNCV040 - Kien tinh bat nhi (tt1) 6.0 MB 
4.4 MB 
11.5 KB 
LNCV041 - Kien tinh bat nhi (tt2) 7.6 MB 
5.6 MB 
11.3 KB 
LNCV042 - Chu thich KT bat nhi 8.8 MB 
6.4 MB 
11.2 KB 
LNCV043 - To phu chu KT bat nhi 8.5 MB 
6.3 MB 
11.0 KB 
LNCV044 - To phu chu (tt1) 9.2 MB 
6.8 MB 
9.6 KB 
LNCV045 - To phu chu (tt2) 6.6 MB 
4.8 MB 
11.4 KB 
LNCV046 - To phu chu (tt3) 13.8 MB 
8.3 MB 
11.3 KB 
LNCV047 - To phu chu (tt4) 6.4 MB 
4.7 MB 
11.5 KB 
LNCV048 - Hoi 3.2 MB 
2.3 MB 
12.5 KB 
LNCV049 - Kien tinh sieu tinh 5.9 MB 
4.3 MB 
10.9 KB 
LNCV050 - Hoi 4.1 MB 
3.0 MB 
11.8 KB 
LNCV051 - Kien tinh chua phai kien tanh 7.5 MB 
5.7 MB 
9.7 KB 
LNCV053 - Hoi 4.0 MB 
3.0 MB 
11.7 KB 
LNCV054 - Hai thu dien dao vong kien 6.0 MB 
4.4 MB 
11.0 KB 
LNCV055 - On lai phan chu thich 5.9 MB 
4.4 MB 
11.2 KB 
LNCV056 - On lai (tt) 6.9 MB 
5.1 MB 
10.7 KB 
LNCV057 - On lai (tt2) 7.4 MB 
5.5 MB 
10.8 KB 
LNCV058 - Hoi 3.8 MB 
2.8 MB 
12.0 KB 
LNCV059 - Chanh van KT so 10 9.0 MB 
6.7 MB 
11.1 KB 
LNCV060 - On lai KT so 10 3.3 MB 
2.5 MB 
10.5 KB 
LNCV061 - Giac ngo duoc... 7.7 MB 
5.8 MB 
10.6 KB 
LNCV062 - Lay dong phan vong kien... 7.9 MB 
5.9 MB 
10.7 KB 
LNCV063 - Pha xich hoa hop 5.2 MB 
3.9 MB 
11.0 KB 
LNCV064 - Van phap quy ve Nhu Lai Tang 3.8 MB 
2.9 MB 
12.3 KB 
LNCV065 - Anan, ong con chua biet... 7.2 MB 
5.4 MB 
10.7 KB 
LNCV066 - Nam am 5.2 MB 
3.8 MB 
11.5 KB 
LNCV067 - Sac am 3.3 MB 
2.4 MB 
11.9 KB 
LNCV068 - Tho am 6.9 MB 
5.1 MB 
10.4 KB 
LNCV069 - Tuong am 6.1 MB 
4.5 MB 
11.3 KB 
LNCV070 - Hanh am 4.0 MB 
3.0 MB 
10.7 KB 
LNCV071 - Thuc am 5.1 MB 
3.8 MB 
11.2 KB 
LNCV072 - Hoi 4.0 MB 
3.0 MB 
11.6 KB 
LNCV073 - Sau nhap - Nhan nhap 4.7 MB 
3.5 MB 
11.7 KB 
LNCV074 - Nhi nhap 2.6 MB 
1.9 MB 
12.3 KB 
LNCV075 - Ty + thiet 5.7 MB 
4.2 MB 
11.6 KB 
LNCV076 - Doc chuyen 3.1 MB 
2.2 MB 
12.5 KB 
LNCV077 - Than nhap 3.5 MB 
2.5 MB 
12.6 KB 
LNCV078 - Y nhap 5.3 MB 
3.9 MB 
11.4 KB 
LNCV079 - Y nhap (tt1) 5.6 MB 
4.1 MB 
11.5 KB 
LNCV080 - Y nhap (tt2) 5.0 MB 
3.7 MB 
11.4 KB 
LNCV081 - 12 Xu 4.4 MB 
3.2 MB 
11.9 KB 
LNCV082 - 18 Gioi 4.2 MB 
3.1 MB 
11.9 KB 
LNCV083 - Nhi thuc... 6.3 MB 
4.7 MB 
11.3 KB 
LNCV084 - Y thuc gioi 5.2 MB 
3.9 MB 
11.8 KB 
LNCV085 - To phu chu trang 76 6.7 MB 
4.9 MB 
10.8 KB 
LNCV086 - On lai to phu chu 6.8 MB 
5.1 MB 
10.8 KB 
LNCV087 - On to phu chu (tt) 3.3 MB 
2.5 MB 
12.4 KB 
LNCV088 - (tt) - Nguoi tu den ngoi... 2.9 MB 
2.1 MB 
12.2 KB 
LNCV089 - (tt) - A-lai-da... 4.4 MB 
3.3 MB 
12.1 KB 
LNCV090 - (tt) - A-da-na... 4.9 MB 
3.6 MB 
11.6 KB 
LNCV091 - (tt) - Con duong tro ve 4.3 MB 
3.2 MB 
11.4 KB 
LNCV092 - (tt) - Den dia 8... 5.6 MB 
4.1 MB 
11.6 KB 
LNCV093 - Hoi 4.0 MB 
3.0 MB 
12.1 KB 
LNCV094 - 7 Dai 6.1 MB 
4.5 MB 
10.5 KB 
LNCV095 - Dia + Hoa 7.0 MB 
5.2 MB 
10.9 KB 
LNCV096 - Thuy + Phong 5.3 MB 
3.9 MB 
11.3 KB 
LNCV097 - Khong + Kien 5.6 MB 
4.2 MB 
10.9 KB 
LNCV098 - Thuc Dai 6.8 MB 
5.0 MB 
9.9 KB 
LNCV099 - Anan giac ngo phat nguyen 5.0 MB 
3.7 MB 
11.5 KB 
LNCV100 - Anan phat nguyen (tt) 5.2 MB 
3.8 MB 
11.6 KB 
LNCV101 - Phu chu trang 79-91 4.7 MB 
3.4 MB 
12.1 KB 
LNCV102 - Phu chu (tt) 4.3 MB 
3.2 MB 
11.6 KB 
LNCV103 - Hoi 4.0 MB 
2.9 MB 
11.0 KB 
LNCV104 - QUYET NGHI 4.6 MB 
3.3 MB 
11.1 KB 
LNCV105 - Chi ro can nguyen hu vong 5.2 MB 
3.8 MB 
11.5 KB 
LNCV106 - Chi ro (tt) 6.1 MB 
4.5 MB 
10.7 KB 
LNCV107 - Ba tuong tiep tuc 3.4 MB 
2.5 MB 
11.1 KB 
LNCV109 - Giac khong sanh me 3.7 MB 
2.7 MB 
10.4 KB 
LNCV110 - Hop voi tran tuong 5.8 MB 
4.3 MB 
10.3 KB 
LNCV111 - The tich phi tat ca 6.3 MB 
4.7 MB 
10.3 KB 
LNCV112 - Chung sanh nhan dau co vong 3.0 MB 
2.2 MB 
11.9 KB 
LNCV113 - Dieu phap lien hoa bat hoai 6.2 MB 
4.6 MB 
10.6 KB 
LNCV114 - TU DAO - TAMMA 2.0 MB 
1.4 MB 
12.3 KB 
LNCV115 - Hai nghia quyet dinh 5.8 MB 
4.3 MB 
9.6 KB 
LNCV116 - Hai nghia (tt) 6.8 MB 
5.1 MB 
9.7 KB 
LNCV117 - Nhan qua tuong ung 5.0 MB 
3.7 MB 
10.2 KB 
LNCV118 - Nghia q-d thu I (tt) 6.4 MB 
4.8 MB 
9.9 KB 
LNCV119 - Nay Anan muon cho... 4.4 MB 
3.3 MB 
9.9 KB 
LNCV120 - Ky niem ngay via QA (19-9) 4.2 MB 
3.1 MB 
11.6 KB 
LNCV121 - Quan Am Quang Tran 4.7 MB 
3.5 MB 
11.7 KB 
LNCV122 - O trong tanh nghe... 3.8 MB 
2.7 MB 
11.7 KB 
LNCV123 - Hoi 2.8 MB 
2.0 MB 
12.1 KB 
LNCV124 - 32 Ung than 5.9 MB 
4.3 MB 
11.2 KB 
LNCV125 - 32 than (tt) 5.8 MB 
4.2 MB 
10.9 KB 
LNCV126 - 14 Thi vo uy 4.3 MB 
3.2 MB 
11.3 KB 
LNCV127 - So 5... 5.6 MB 
4.2 MB 
9.9 KB 
LNCV128 - So 14... 3.5 MB 
2.6 MB 
11.3 KB 
LNCV129 - 4 Dieu duc 5.5 MB 
4.1 MB 
10.8 KB 
LNCV130 - Hoi 6.1 MB 
4.6 MB 
10.6 KB 
LNCV131 - Tham tuong can ban phien nao 7.4 MB 
5.6 MB 
10.9 KB 
LNCV132 - Phu chu trang 137 4.4 MB 
3.2 MB 
12.0 KB 
LNCV133 - Phu chu (tt1) 4.7 MB 
3.4 MB 
11.8 KB 
LNCV134 - Phu chu (tt2) 6.0 MB 
4.4 MB 
11.1 KB 
LNCV135 - Phu chu (tt3) 7.0 MB 
5.1 MB 
11.0 KB 
LNCV136 - Phu chu (tt4) 6.6 MB 
4.9 MB 
11.0 KB 
LNCV137 - Phu chu (tt5) 6.7 MB 
4.9 MB 
11.7 KB 
LNCV138 - Tham tuong can ban phien nao 6.5 MB 
4.8 MB 
11.3 KB 
LNCV139 - So luong cong duc 6 can 6.9 MB 
5.1 MB 
11.2 KB 
LNCV140 - Nguon goc ket can 3.3 MB 
2.4 MB 
11.9 KB 
Image Files JPEG Thumb
SB Hai Trieu Am 6.3 KB 
Information FormatSize
Lang.Nghiem.Chanh.Van_files.xml Metadata [file] 
Lang.Nghiem.Chanh.Van_meta.xml Metadata 3.3 KB 
Other Files Archive BitTorrent
Lang.Nghiem.Chanh.Van_archive.torrent 100.6 KB 

Be the first to write a review
Downloaded 383 times
Reviews


Terms of Use (31 Dec 2014)